Biomasa wykorzystywana jest do celów energetycznych.

Posted on Posted in Usługi

Biomasa to nic innego jak tylko ulegająca biodegradacji frakcja odpadów czy też produktów pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Znawcy tego zagadnienia, w obrębie tego pojęcia wyróżniają fitomasę (jest to biomasa roślin) a ponadto zoomasę (biomasa zwierząt) oraz dodatkowo biomasę mikroorganizmów (przykładowo plankton).
Biomasa stosowana jest do energetycznych celów. Używać więc możemy bardzo wiele różnych komponentów, między innymi drewno o nieco niższej jakości, czyli takie, które nie nadaje się do jakiegoś innego użycia niż na oleje roślinne i zwierzęce, opał, słomy, wodorostów uprawiane do celów energetycznych, prędko rozrastających się roślin: wieloletnie trawy, topinambur czy wierzba cieciowa.
Biomasa posiada swoje zalety i wady. Z jednej perspektywy jej spalanie uważane jest za kategorycznie korzystniejsze dla naszego środowiska niż spalanie kopalnianych paliw, gdyż zawiera ona mniej szkodliwych pierwiastków aniżeli przykładowo węgiel. A dodatkowo możemy ją relatywnie łatwo uzyskać, bo źródła jej są na każdym kroku.
Niemniej jednak biomasa posiada również własne minusy. Przede wszystkim trudny jest jej transport a dodatkowo magazynowanie, bo ma ona małą gęstość. Wartość energetyczna biomasy jest mniejsza aniżeli w sytuacji paliw kopalnych.
Poza tym niektóre odpady dostępne są jedynie sezonowo.

Zobacz: Dariusz Maciński